Bảng Giá

I. NHA CHU
1. Cạo vôi răng + Đánh bóng    250.000  –  300.000      đ / 2 hàm
2. Nạo túi (Nha chu viêm)    100.000  –  200.000      đ / 1 túi
3. Cắt nướu tạo hình   1.000.000                        đ / 1 răng
4. Ghép nướu  2.000.000                        đ / 1 răng
II. TRÁM RĂNG
1. Trám răng thẩm mỹ xoang nhỏ     200.000  –  250.000      đ / 1 răng 
2. Trám răng thẩm mỹ xoang lớn    250.000  –  400.000      đ / 1 răng
3. Đắp mặt răng    200.000  –  400.000      đ / 1 răng
4. Trám răng sữa      80.000  –  150.000      đ / 1 răng
III. NHỔ RĂNG
1. Chụp phim      20.000  –    50.000      đ / 1 răng
2. Răng sữa tê bôi                        50.000      đ / 1 răng
3. Răng sữa tê chích      80.000  –  100.000      đ / 1 răng
4. Răng lung lay    100.000  –  250.000      đ / 1 răng
5. Răng 1 chân    150.000  –  250.000      đ / 1 răng
6. Răng cối nhỏ    200.000  –  300.000      đ / 1 răng 
7. Răng cối lớn    250.000  –  400.000      đ / 1 răng
IV. TIỂU PHẪU
1. Răng khôn hàm trên    800.000  –  1.500.000   đ / 1 răng
2. Răng khôn hàm dưới  1.200.000  –  2.000.000   đ / 1 răng
3. Cắt nạo chóp  1.000.000  –  2.000.000   đ / 1 răng
V. CHỮA TỦY
1. Răng 1 chân    300.000  –     500.000   đ / 1 răng
2. Răng cối nhỏ    500.000  –     800.000   đ / 1 răng
3. Răng cối lớn    800.000  –  1.200.000   đ / 1 răng
4. Chữa tủy lại  + 100.000  –     200.000   đ / 1 răng
5. Lấy tủy răng sữa    200.000  –     500.000   đ / 1 răng
6. Đóng pin    500.000  –  1.000.000   đ / 1 răng
VI. PHỤC HÌNH RĂNG
A. Cố định
1. Răng sứ kim loại  1.200.000                        đ / 1 đv
2. Răng sứ hợp kim Titan  2.500.000                        đ / 1 đv
3. Răng sứ kim loại vàng  5.000.000  –  6.000.000   đ / 1 đv
4. Răng không kim loại Cercon  4.800.000                        đ / 1 đv
5. Răng Inox    700.000                        đ / 1 đv
6. Tháo mão răng    100.000  –  200.000      đ / 1 răng
7. Cùi giả    150.000  –  200.000      đ / 1 đv
B. Bán cố định
1. Attachment đôi  3.500.000                       đ / 1 đv
2. Attachment đơn  2.500.000                       đ / 1 đv
C. Tháo lắp
1. Khung hợp kim Cr-Com/ Vadium   2.000.000  –  2.500.000  đ / 1 hàm
2. Khung hợp kim TiTan  3.500.000                       đ / 1 hàm
3. Toàn hàm  4.500.000                       đ / 1 hàm
4. Nền hàm gia cố lưới  2.000.000                       đ / 1 hàm
5. Đệm hàm mềm  2.000.000                       đ / 1 hàm
*Răng trên hàm tháo lắp
1. Răng sứ    800.000                        đ / 1 răng
2. Răng Justi    400.000                        đ / 1 răng
3. Răng Composite    500.000                        đ / 1 răng
4. Hàm nhựa mềm  2.500.000                        đ / 1 hàm
5. Nhựa mềm bán hàm  1.300.000                        đ 
6. Móc nhựa mềm     500.000                        đ / 1 móc
VII. TẨY TRẮNG RĂNG
1. Tại nhà  1.500.000                        đ / 2 hàm
2. Tại phòng (loại thường)  2.200.000                        đ / 2 hàm
3. Tại phòng (loại tốt)  2.500.000                        đ / 2 hàm
4. Răng nhiễm Tetra  3.000.000  –  4.000.000   đ / 2 hàm
VIII. CHỈNH NHA  (Tùy thời gian điều trị và mức độ khó dễ)
1. Mắc cài kim loại22.000.000  –  25.000.000 đ / 2 hàm
2. Mắc cài sứ27.000.000  –  30.000.000 đ / 2 hàm
3. Mắc cài tự đóng32.000.000  –  35.000.000 đ / 2 hàm
4. Mắc cài sứ tự đóng 35.000.000  –  40.000.000 đ / 2 hàm
5. Mắc cài mặt lưỡi (mặt trong)40.000.000  –  50.000.000 đ / 1 hàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Notice: Undefined index: total_count_position in /var/www/vhosts/thvmedia.vn/nhakhoathaito.info/wp-content/plugins/social-pug/inc/tools/share-floating-sidebar/functions-frontend.php on line 73
shares
Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!